Avrupa Diller Günü Nedir?

Avrupa Diller Günü, 2001 yılından beri her yıl 26 Eylül tarihinde kutlanıyor.

0
1586

Avrupa Diller Günü, 200’den fazla dilin konuşulduğu Avrupa’daki 47 ülkeyi temsil eden Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu girişimiyle oluşturuldu. Günün amacı ise, dil çeşitliliğini teşvik etmek.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ilk olarak 2001 yılını “Avrupa Diller Yılı” ilan etmişti. Yıl boyunca dilsel farklılıklar ve dil çeşitlilikleri kutlanmış, yeni dillerin öğrenimini teşvik edilmişti.

Bu organizasyonun gördüğü ilginin ardından Konsey, her yılın 26 Eylül gününü Avrupa Diller Günü olarak ilan etti. Yaklaşık 20 yıldır, Türkiye dahil birçok ülkede, farklı dillerle tanışmayı teşvik eden etkinlikler özellikle okullarda ve kamusal alanlarda düzenleniyor. Etkinlikleri Avrupa Diller Günü websitesinden ve Türkçe sayfalarından takip etmek mümkün.

Karşılıklı anlayış ve kültürel farklılıkları gidermek için bir araç

Günün “dilsel farklılıkların, daha yüksek bir kültürler arası anlayışa önemli bir araç” olduğunu belirtiliyor. Ayrıca kıtanın zengin kültürel mirasını koruma ve teşvik etmede çok dillilik destekleniyor.

Tehlike altındaki, bölgesel veya azınlık dillerinin temsilcileri içinse bu gün, dillerinin korunmasını teşvik etmek ve farkındalık yaratmak için bir fırsat. Dil grupları bu dönemde çeşitli etkinliklerle görünürlük kazanmaya çalışıyor.

Avrupa Diller Günü websitesinde, Avrupa’nın, barındırdığı 200’den fazla dil ile diller açısından oldukça zengin olduğuna dikkat çekiyor. Bu da el üzerinde tutulması gereken önemli bir kaynak olarak tanımlanıyor. Ayrıca diğer dilleri öğrenmenin karşılıklı anlayış ve kültürel farklılıkları gidermede yardımcı olduğunun altı çiziliyor.

Günün genel amaçları ise şöyle sıralanıyor:

· Toplumu dil öğrenmenin önemi hakkında bilinçlendirmek, çokdillilik ve kültürler arası anlayışı geliştirmede dil öğrenmenin etkisine dikkat çekmek,

· Avrupa’nın, korunması ve beslenmesi gereken dilsel ve kültürel zenginliğini geliştirmek,

· Okul içinde veya okul dışında, gerek profesyonel ihtiyaçlar için, gerek de okuma, eğlence veya seyahat amaçlı, dil öğrenimini teşvik etmek.

Dilsel beceriler herkesin ihtiyacı ve bir hak

Konuya dair kararın alındığı Strazburg’daki 6 Aralık 2001 tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 776. toplantısında ise şunlara dikkat çekilmişti: 

“Bakanlar Komitesi, Avrupa Diller Günü’nün üye ülkelerin istekleri ve beklentileri doğrultusunda, merkezi olmayan, esnek bir biçimde organize edilmesini, Avrupa Konseyinin de her yıl ortak bir tema önermesini tavsiye etmiştir. Bakanlar Komitesi, Avrupa Birliği’ni bu inisiyatifte Avrupa Konseyi’ne katılmaya davet eder. Avrupa Diller gününün bütün ortak katılımcıların işbirliğiyle kutlanması umulmaktadır.”