Ben Ne Yapabilirim

Gönüllü ol

Hoş Geldin!

Tehlike Altındaki Diller Projesi, yok olma tehlikesi altında olan diller için bir gönüllü ağı aracılığıyla mücadele etmektedir. Tehlike Altındaki Diller gönüllüsü olmak için belirli dönemlerde düzenlenen toplantılara ve gönüllü atölyelerine katılmak gerekir. Toplantı ve gönüllü atölyelerinde yok olma tehlikesi altında olan dillere ilişkin farkındalığı yükseltmek hedeflenmektedir. Tehlike Altındaki Dillerin yaşaması için sürdürülen mücadelelere, projede sürdürülen çalışmalara ilişkin bilgiler verilir ve deneyim paylaşımı yapılır.

Gönüllü atölyesi sonrasında mevcut çalışma gruplarına katılarak veya belli bir konu çerçevesinde yeni bir çalışma grubunun kurulmasını sağlayarak farklı alanlarda gönüllü ağının içerisinde yer alabilirsiniz.

Çalışma Gruplarımız:
İletişim: Tehlike Altındaki Diller yayınlarının hazırlanması web sitesi ve bülten için içerik oluşturulması, çeviri yapılması ve film çalışmalarının yürütülmesi,

Gönüllü koordinasyonu ve atölyeler: toplantıların organize edilmesi

Çalışma grupları, katılımcılarının belirlediği tarihlerde toplanarak çalışmalarını yürütürler.

* Gerekli


Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Derneğe iletmiş olduğum veya Derneğin usul ve işlemleri çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Vakfın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.
İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.