Biz Kimiz?

Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin girişimi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteği ile yürütülen Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı projesi kapsamında oluşturulmuştur. Türkiye’de konuşulan ve UNESCO kriterlerine göre tehlike altında bulunan diller üzerine hak temelli çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde çalışmalarını yürütecektir.

TADNET (Tehlike Altındaki Diller Ağı), Türkiye ve dünyada yok olma tehlikesi altında bulunan dillerin durumunu, bu diller üzerine başarılı ya da başarısız çalışmaları, bu alandaki literatürü Türkiyeli okurlarla paylaşma, aynı zamanda, dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet yürüten benzer STK ve ağlarla ilişkilenme amacındadır.