Neden TADNet?

TADNET (Tehlike Altındaki Diller Ağı); Türkiye’de konuşulan anadillerin tanınırlıklarının arttırılması ve bu dillerin yaşamalarını sağlayacak faaliyet alanlarının genişletilmesine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Tehlike altındaki diller özelinde dil ve kültür hakları temelli faaliyetler yürüten (Sivil Toplum Örgütü) STK, platformlar ve aktivistlerin bir araya geldiği, Türkiye’de konuşulan tehlike altındaki dillerinin varlıklarını sürdürmeleri, dilsel ve kültürel hakların gelişmesi için ortak stratejiler geliştirecek bir sivil toplum ağının oluşmasına öncülük edilecektir.

Ayrıca, UNESCO – Tehlike Altındaki Dünya Dilleri listesinde yer alan diller için dünyada yapılan çalışmalar ve gelişmeler takip edilecek ve web sitesinde yayınlanacaktır. Dünyadaki tehlike altındaki diller üzerine çalışan akademisyenler, aktivistler, stk’lar ve platformlarla iletişim kurularak ortak çalışmaların ve faaliyetlerin geliştirilmesi teşvik edilecektir.